विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे गैरसैंण , विधानसभा भवन का किया निरीक्षण

गैरसैंण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे गैरसैंण विधानसभा अध्यक्ष ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा  भवन का किया…